header_gold_price

 
จากวันที่
ถึงวันที่
 

ราคาทอง ณ วัน ศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09:32 น.
ชนิดทอง ราคารับซื้อ กรัมละ ราคารับซื้อ บาทละ ราคาขายออก บาทละ
ทองคำแท่ง 96.5%   19,700.00 19,800.00
ทองคำรูปพรรณ 96.5% 1,281.00 19,419.96 20,200.00
ทองคำรูปพรรณ 90% 1,152.90 17,477.96  
ทองคำรูปพรรณ 50% 576.45 8,738.98  
ทองคำรูปพรรณ 40% 448.35 6,796.99  
ทองคำรูปพรรณ 99.99% 1,327.46 20,124.31  วันที่ เวลา ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ ทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อกรัมละ ทองคำรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ ทองคำรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ  
18 เมษายน 2557 09:30 19,700.00 19,800.00 1,281.00 19,419.96 20,200.00 DOWN
(-50)